Informační deska

Pozvánka na shromáždění vlastníků bytů v domě Nad alejí 1736-1740, Praha 6

Vážení vlastníci,

Výbor Společenství vlastníků Nad Alejí 1736-1740, Praha svolává shromáždění vlastníků na pondělí, 22.6.2020, v 19:00 hod. v prostorách jídelny sousedního Gymnázia Nad Alejí (z hygienických a prostorových důvodů). Shromáždění vlastníků bude v rámci možností co nejvíce zkrácené kvůli aktuální situaci s COVID-19. Toto shromáždění je volební, proto je nezbytná přímá či nepřímá účast vlastníků byt. jednotek, aby se noví členové výboru zvolili. Je to velmi důležité pro správu domu.

Program zasedání:

1.Zahájení.
2.Volba zapisovatele (hlasování č.1).
3.Zjištění, zda je shromáždění schopné usnášení.
4.Zpráva o činnosti výboru.
5.Zpráva o finančním hospodaření SV v roce 2019. Hlasování o schválení finančního hospodaření SV za rok 2019 (hlas.č.2).
6.Volba dvou nových členů výboru kvůli konci funkčního pětiletého období předsedy výboru Ing. Miloše Strouhala, Ph.D. a místopředsedy výboru Tomáše Vejmělka. Pokud bude zájem ze strany účastníků shromáždění, oba jsou připraveni po další období pokračovat v práci pro SV. Každý se může samozřejmě do voleb rovněž přihlásit. Je potřeba dát o tom členům výboru co nejdříve vědět – kvůli nezbytné administrativě spojené s volbou členů výboru. (hlas. č. 3 – jeden člen výboru a hlas. č. 4 – druhý člen výboru).
7.Hlasování o odměnách stávajících členů výboru za minulé období (hlas.č.5).
8.Hlasování o službách a rozpočtu na rok 2020 – 2021 (plán oprav a údržby na období 2020 – 2021):
• Schválení výše příspěvku do fondu oprav a vlastní správní činnosti SV pro rok 2021 (hlas. č.6).
• Průběžná revize a oprava rozvodů vody, plynu, elektřiny, kanalizačních stoupaček (hlas.č. 7).
9.Diskuze.
10.Závěr.

O dostupné podklady k programu shromáždění, pokud jsou k dispozici, můžete žádat členy výboru.
Apelujeme na všechny vlastníky, aby se plánovaného shromáždění vlastníků účastnili osobně nebo pověřili jinou fyzickou osobu k jejich zastupování pomocí písemné plné moci (budou viset na nástěnkách nebo si o ni můžete požádat členy výboru). Pokud nebude shromáždění usnášeníschopné, tedy nedostaví se dostatečný počet členů (majitelů podílů), kteří budou mít nadpoloviční většinu všech hlasů, jednání shromáždění bude neplatné. Děkujeme za pochopení a Vaši přímou či nepřímou účast. Prosíme rovněž nájemníky v bytech majitelů, aby informovali majitele bytů o plánovaném shromáždění.
Děkujeme.

Za výbor SV Nad Alejí 1736-1740, Praha

Ing. Miloš Strouhal, Ph.D., Tomáš Vejmělek, Jakub Nováček

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)

 
 
 
Pozvánka na shromáždění vlastníků bytů v domě Nad alejí 1736-1740, Praha 6 | SV Nad Alejí 1736-1740

Chyba

Chybová zpráva

  • Zadaný soubor temporary://fileL4HYaD nemohl být zkopírován, neboť cílová složka není správně nastavena. Může to být způsobeno problémem s právy k souboru či složce. Další informace jsou dostupné v systémovém logu.
  • Zadaný soubor temporary://filedkE977 nemohl být zkopírován, neboť cílová složka není správně nastavena. Může to být způsobeno problémem s právy k souboru či složce. Další informace jsou dostupné v systémovém logu.
  • Zadaný soubor temporary://fileFVQU5C nemohl být zkopírován, neboť cílová složka není správně nastavena. Může to být způsobeno problémem s právy k souboru či složce. Další informace jsou dostupné v systémovém logu.
  • Zadaný soubor temporary://fileLzSf47 nemohl být zkopírován, neboť cílová složka není správně nastavena. Může to být způsobeno problémem s právy k souboru či složce. Další informace jsou dostupné v systémovém logu.
Na stránce došlo k neočekávané chybě. Zkuste to později.